Artmoney & Content Driven Webdesign

Et tværfagligt forløb med fokus på User Experience Design, User Interface Design og webudvikling

Opgaveformulering

Hvordan kan en webløsning for artmoney.org udvikles, designes og implementeres, så den formidler artmoney konceptet, dækker kunstnernes og brugernes behov?

  • Hvordan kan vi arbejde med User Experience Design, så oplevelsen med brugen af løsningen bliver helhedsorienteret?
  • Hvordan kan vi designe et User Interface, så det giver et sammenhængende udtryk på tværs af medier og platforme?
  • Hvordan kan en webløsning, der engagerer brugerne og kunstnerne, udvikles og implementeres ?

Udviklingsmetode

Projektet har bestået af fire faser, som hver har givet os et indblik i forskellige faser af udviklingen af større, digitale løsninger.

I den første fase, UX research fasen, har vi sat os ind i casen, lavet research på brugerne af løsningen og organisere informationsarkitekturen.

I fase to, Klikbar prototype, skabte vi et visuelt miljø til vores løsning. Her udviklede vi vores template i HTML og CSS samt testede prototypen

I tredje fase, CMS & Dynamisk webdesign, integrerede vi vores eksisterende prototype med WordPress, for at lave et fuldt fungerende dynamisk website

I den sidste fase, SoMe & Launch, har vi arbejdet med kommunikation via de sociale medier. Vi lavede i den forbindelse en Social Media kampagne i forbindelse med launch af websitet og de sociale medier blev integreret i vores løsning.

Udviklere


Karoline Paarup


Michaela Brandt


Mille Dinesen

En kompleks digital kommunikationsløsning
Udviklet i efteråret 2017